REFUND POLICY

SHIPPING POLICY

Na inschrijving en betaling ontvangt u een toegangsbewijs via email. Dit toegangsbewijs dient u bij aanvang van de vergadering bij de deur te laten zien. Dit kan digitaal of via een print-out.

 

Wij verkopen geen toegangsbewijzen aan de deur.

​​RETURN & EXCHANGE POLICY​

Indien de vergadering geen doorgang kan vinden vanwege door de overheid ingestelde Corona-regels zullen wij uw inschrijfkosten volledig vergoeden.

Indien u onverhoopt besluit niet te komen kunt u uw inschrijfkosten retour krijgen indien u dit minimaal 24 uur voor aanvang bij ons aangeeft.

Tim Antonius